Dynamica onderwijs

Alle openbare scholen voor gespecialiseerd onderwijs, gespecialiseerd voortgezet onderwijs, gespecialiseerd & speciaal basisonderwijs zijn geïntegreerd in Dynamica: het expertisecentrum voor passend onderwijs in de Zaanstreek.

 

Molenwerf

Gespecialiseerd onderwijs
Leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar starten in het gespecialiseerd onderwijs op de locatie Molenwerf. De uitstroomrichtingen waar naartoe
wordt gewerkt richting het voortgezet onderwijs zijn de volgende: gespecialiseerd voortgezet onderwijs (gvo) dagbesteding, gvo begeleid werk, praktijkonderwijs, vmbo/havo. We bereiden leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de samenleving.

Noordsterweg

Gespecialiseerd & speciaal basisonderwijs
Leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12-13 jaar volgen gespecialiseerd (basis)onderwijs op de locatie Noordsterweg. De school bestaat uit twee afdelingen; het speciaal basisonderwijs dat met name gericht is op leerlingen met een ondersteuningsbehoeften op het gebied van leren en gedrag. En het speciaal onderwijs dat met name gericht is op een intensieve ondersteuning op het gebied van gedrag. De uitstroomrichtingen van onze leerlingen variëren van gespecialiseerd voorgezet onderwijs in t/m regulier gymnasium.

Nieuwendamstraat

Gespecialiseerd voortgezet onderwijs
Leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 18-20 jaar volgen gespecialiseerd voortgezet onderwijs op de locatie Nieuwendamstraat. We leiden onze leerlingen op richting de toekomst voor dagbesteding of arbeid (beschut werk of arbeid).

Molenwerf:
075-6166459

Noordsterweg:
075-6171936

Nieuwendamstraat:
075-2014001