DynamicaXL

Alle openbare scholen voor speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en een dienstencentrum zijn geïntegreerd in Dynamica XL: het expertisecentrum voor passend onderwijs in de Zaanstreek.

Molenwerf:
075-6166459

Sportstraat:
075-6171936

Tjotterlaan:
075-6176468

Nieuwendamstraat:
075-2014001

Dienstencentrum:
075-3030059

Molenwerf so

Molenwerf so

Op de afdeling speciaal onderwijs (so) bereiden we leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de samenleving.

Sportstraat sbo

Sportstraat sbo

Wij zijn een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) in Koog aan de Zaan. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen met een extra onderwijsbehoefte, die niet of nog niet aan het regulier onderwijs kunnen deelnemen.

Tjotterlaan so & sbo

Tjotterlaan so en sbo

Wij zijn een school voor speciaal onderwijs (so) en speciaal basisonderwijs (sbo) in Zaandam, voor kinderen met een extra onderwijsbehoefte, met name gericht op gedrag.

Nieuwendamstraat vso

Nieuwendam- straat vso

Op ons voortgezet speciaal onderwijs (vso) verwerven onze leerlingen vaardigheden die nodig zijn voor uitstroom op 18 tot 20-jarige leeftijd.