Standaard contentpagina Molenwerf

voorbeeldtekst

tekst….

Iris Gijssen

Iris Gijssen

voorzitter

Ik ben Iris Gijssen, moeder van Sara (groep SO Praktijk, locatie Molenwerf). Ik hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de MR vanuit mijn ervaring als ouder, maar ook door mijn werk binnen de gehandicapten- en welzijnssector. Ik vind het belangrijk, om op opbouwende wijze en in een sfeer van open communicatie en wederzijds begrip, mee te denken met het beleid en de besluitvorming binnen de school. Zo kunnen we gezamenlijk werken aan goed onderwijs en een veilige en prettige omgeving voor zowel de leerlingen als de leerkrachten. Zijn er zaken die u graag besproken wilt hebben binnen de MR, stap dan gerust op mij af.

Sanne van den Bergh-de Ruiter

Sanne van den Bergh-de Ruiter

(personeel MOW)

Mijn naam is Sanne de Ruiter- van den Bergh en ik ben dertien jaar als leerkracht werkzaam op Dynamica XL MOW. Ik heb in verschillende groepen gewerkt; van de jongste leerlingen uit de onderbouw tot de pubers op het VSO. Momenteel werk ik in de bovenbouw Teacch groep. In deze groep krijgen leerlingen les die vanwege hun verstandelijke beperking en/of autisme extra behoefte hebben aan voorspelbaarheid en structuur. Er wordt gewerkt volgens de Teacch aanpak waarbij de leerlingen veelal individueel en volgens een vast systeem werken. Het meedenken over de organisatie, de veranderingen en de verbetering van het onderwijs- en begeleiding aan de leerlingen, zijn voor mij de reden geweest om deel te nemen aan de medezeggenschapsraad.

Cora Rosman

Cora Rosman

(personeel MOW)

Ik ben Cora Keyner- Rosman en werk al ruim twintig jaar voor Zaanprimair. Ik heb altijd binnen het speciaal onderwijs gewerkt en voel me daar thuis. Momenteel sta ik als leerkrachtondersteuner voor de TEACCH-plus groep. Een goede positieve begeleiding, coaching en ondersteuning van leerlingen, ouders en collega’s zijn voor mij van groot belang. De keten die mijns inziens altijd begint en eindigt bij de leerling (met autisme).
Door mijn deelname in de MR kan ik actief meedenken in het beleid van onze scholen. Beleid dat van belang is voor ouders, personeel en leerlingen.