Molenwerf

Leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar starten in het gespecialiseerd onderwijs op de locatie Molenwerf. De uitstroomrichtingen waar naartoe wordt gewerkt richting het voortgezet onderwijs zijn de volgende: gespecialiseerd voortgezet onderwijs (gvo) dagbesteding, gvo begeleid werk, praktijkonderwijs, vmbo/havo. We bereiden leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de samenleving.


Maatwerk

Maatwerk

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs.

PBS

Positive behavior support

Goed gedrag kun je leren!

Autisme

Autisme

Autisme is moeilijk te veranderen, onbegrip wel!

v

Schoolnieuws

Schoolpraat Nieuws XML stream

Kalender

Schoolpraat Agenda XML stream

Praktische info

GO (Gespecialiseerd Onderwijs) Molenwerf vol / wachtlijst. 

In schooljaar 2023 – 2024 heeft het team van Dynamica GO aan 160 leerlingen onderwijs geboden.

Bestuur en directie hebben de afgelopen periode maatregelen genomen, om voor 200 leerlingen onderwijs te kunnen organiseren; geschikte huisvesting en gekwalificeerd personeel. De verwachting is dat dit gaat lukken. Dat zou een mooie prestatie zijn, in deze tijden van lerarentekort!

Op dit moment zijn er 201 leerlingen aangenomen, deze starten per nieuwe schooljaar. Dat betekent dat op dit moment geen plek meer is om leerlingen veilig en kwalitatief verantwoord onderwijs te bieden.

Aanmeldingen die vanaf dit moment nog binnenkomen, zullen op de wachtlijst geplaatst worden.

Met het SWV PO is het bestuur en directie Dynamica in gesprek, om te onderzoeken op welke wijze er een goed onderwijsaanbod (met passende ondersteuning) voor de leerlingen georganiseerd kan worden, duurzaam en inventief. Zodra hier meer informatie over is, zal dit gecommuniceerd worden.

Mochten er vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Bob Vloedbeld of Anousjka Langereis.