Gezonde School

Binnen Dynamica XL vinden wij gezondheid heel belangrijk. In 2018 hebben we het certificaat “Voeding” van de Gezonde School behaald. Sinds juni 2019 zijn we ook in het bezit van het certificaat “Bewegen en Sport”.            Dit doen wij in samenwerking met de GGD.

Wat is een Gezonde School?
Een Gezonde School werkt planmatig en integraal aan de gezondheid en gezonde leefstijl van leerlingen en leerkrachten.

Als school moeten we aan een aantal voorwaarden voldoen. We zijn hard op weg om onze school gezonder te maken. Zo realiseren wij extra bewegingslessen naast de gymlessen die alle groepen al hebben. Daarnaast wijzen we op het nut van gezonde voeding en het waterdrinken binnen de school.   
Sinds dit schooljaar zijn we in het bezit van de twee certificaten. (Voeding en Sport en Bewegen)

Meerwaarde voor leerlingen

De Gezonde School draagt bij aan de gezondheid van kinderen, het welbevinden en de schoolprestaties. Het biedt ze een betere basis voor hun verdere ontwikkeling:

  • Kinderen die lekker in hun vel zitten, leren en werken beter.
  • Gezonde School draagt bij aan het versterken van de weerbaarheid van leerlingen. Leerlingen worden zich al vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van een gezonde keuze.
  • Het is makkelijker om jong een gezonde leefstijl aan te leren, dan op latere leeftijd een ongezonde leefstijl af te leren.
  • Lichamelijk actieve leerlingen behalen aantoonbaar betere leerresultaten dan hun minder fitte leeftijdsgenoten.
  • De Gezonde School helpt de (gezondheids)verschillen tussen leerlingen te verkleinen.
  • Gezonder gedrag van leerlingen draagt bij aan betere sociale vaardigheden.