Waarom openbaar onderwijs?

Iedereen is welkom op onze openbare school.

Het openbaar onderwijs gaat niet van één bepaalde levensovertuiging uit, maar is geworteld in onze samenleving. Zoals onze maatschappij gevormd en gekleurd wordt door een levendige diversiteit aan meningen en opvattingen, zijn onze scholen een afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Het openbaar onderwijs kenmerkt zich door de volgende 6 kernwaarden: