Studiedagen 2022-2023

De studiedagen voor het schooljaar 2022-2023:

vrijdag 23 september Studiedag
donderdag 6 oktober Studiedag: Zaan Primair Ontmoetingsdag
maandag 14 november Studiedag
donderdag 9 februari Leerlingbespreking: Lepelaar, Leeuwerik, Meeuw, Grutto, Scholekster, alleen leerlingen van deze groepen zijn vrij.
dinsdag 14 februari Leerlingbespreking: Rietzanger, Reiger, Torenvalk, alleen leerlingen van deze groepen zijn vrij.
donderdag 16 februari Leerlingbespreking: Graspieper, Watersnip, Wulp, Steltloper, Kievit, alleen leerlingen van deze groep zijn vrij.
donderdag 23 februari Leerlingbespreking: Buizerd, Kiekendief, alleen leerlingen van deze groepen zijn vrij.
vrijdag 24 februari Studiedag
vrijdag 7 april Studiedag
dinsdag 30 mei Studiedag
dinsdag 6 juni Leerlingbespreking: Lepelaar, Leeuwerik, Meeuw, Grutto, Scholekster, alleen leerlingen van deze groepen zijn vrij.
donderdag 8 juni Leerlingbespreking: Rietzanger, Reiger, Torenvalk, alleen leerlingen van deze groepen zijn vrij.
dinsdag 20 juni Leerlingbespreking: Graspieper, Watersnip, Wulp, Steltloper, Kievit, alleen leerlingen van deze groepen zijn vrij.
donderdag 22 juni Leerlingbespreking: Buizerd, Kiekendief, alleen leerlingen van deze groep zijn vrij.
vrijdag 21 juli Calamiteitendag*

*De Calamiteitendag is komen te vervallen, leerlingen gaan op vrijdag 21 juli gewoon naar school.