Voor wie?

Wij verzorgen onderwijs aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte, die een reguliere school niet kan bieden.
Onze leerlingen hebben een IQ tot 70, met uitzondering van de leerlingen in de SO Teacch Plus klas.
Het leerstofaanbod is gericht op de verstandelijke, emotionele en creatieve ontwikkeling.
Onze kracht ligt in onze expertise, onze positieve aanpak en in het zoeken naar alle mogelijkheden, om elk kind tot ontwikkeling te brengen.