Inspectierapport locatie Molenwerf

Om de zoveel jaar worden scholen via de onderwijsinspectie beoordeeld. De missie van de onderwijsinspectie is het realiseren van effectief toezicht voor beter onderwijs. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. De inspectie streeft naar behoud van het maatschappelijk vertrouwen in de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs en doet dat door enerzijds de minimum kwaliteitsnorm te bewaken en anderzijds door het stimuleren van continue verbetering. Een streven naar evenwicht tussen de controlerende en stimulerende rol.

Klik hier om het recente inspectierapport van onze school te lezen.

(bron: ministerie van OCW)