Autisme

Autisme
We staan voor onderwijs op maat, dus ook voor leerlingen met autisme*. Wij zullen altijd zo goed mogelijk af stemmen op de onderwijsbehoeften van het kind.  Om zo goed mogelijk te kunnen afstemmen hebben we Teacch-groepen.
Teacch staat voor Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children. Een integrale benadering voor mensen met autisme, ontwikkeld in de VS. Dat wil o.a.  zeggen dat er structuur wordt geboden, dat er duidelijke regels zijn. De leerlingen krijgen een persoonlijke benadering,  er wordt altijd gekeken met een auti-bril. Er wordt aangesloten bij de behoefte van het kind, beloningen worden ingezet wanneer de intrinsieke motivatie ontbreekt.
We zoeken altijd naar wat er aan het gedrag van het kind, ten grondslag ligt. Daarom is scholing van het personeel bij ons een continue proces. Kennis over autisme vergaren, delen en up to date houden.

Ouders 
Om de leerlingen met autisme goed te begrijpen, vinden we een nauwe samenwerking met de ouders heel belangrijk. Kind, ouders en school zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig. Optimale afstemming leidt tot optimale ontwikkeling!

Groepen 
Alle groepen zijn gericht op een veilige leeromgeving. Door een duidelijke inrichting van het lokaal, werken met dagritmes en kalenders, door pictogrammen en foto’s, is het voor veel leerlingen met autisme mogelijk om goed te functioneren in een dergelijke groep. Soms heeft een leerling een rustige eigen werkplek nodig of een eigen dagkalender of zelfs gedeeltelijk een eigen dagprogramma. Vaak staan er in een groep meerdere ‘ rustige’  werkplekken; overal vindt u kinderen met autisme bij ons op school.

Autigym
We weten uit ervaring dat een gymles lastig is voor een kind met autisme. Daarom geeft de gymdocent autigym. Deze lessen verlopen volgens een voorspelbaar patroon: een circuit waarbij op vaste tijdstippen een nieuw onderdeel wordt toegevoegd en een ander onderdeel verdwijnt. De leerlingen komen in een ‘ geoliede machine’ en kunnen de les vrijwel zelfstandig volgen.

Uitdaging 
De afgelopen jaren hebben we gezien hoe belangrijk een omgeving is die goed is afgestemd op de leerling; van angst naar rust, van overleven naar leren!
“We zien het als een uitdaging om naar het kind te kijken en ervan te leren. Zodat wij aan het kind kunnen leren.  Het kind wil wel………. “
( Martine Delfos, Autisme op school)

* Autisme: onder autisme verstaan we alle autistische stoornissen