Maatwerk

Ons maatwerk bestaat uit:

 • Teacchgroepen
  Soms komt een leerling het best tot ontwikkeling in een teacchgroep. Deze groepen zijn alleen bestemd voor leerlingen met ( of met een sterk vermoeden van) autisme. Een teacchgroep telt ongeveer 8 leerlingen. De ruimte is helemaal afgestemd op leerlingen met autisme. Ook de werkwijze en de begeleiding zijn afgestemd op deze leerling. Onze werkwijze is gebaseerd opTeacch. Dit staat voor Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children. Een integrale benadering voor mensen met autisme, ontwikkeld in de VS.
 • Teacch Plus
  Deze groep is voor autistische leerlingen met een gemiddelde tot hoge intelligentie.
 • KanZklas
  Dynamica XL Molenwerf wil passend onderwijs bieden binnen hun onderwijs, zodat kinderen met extra ondersteuning toch onderwijs kunnen blijven volgen.
  Het orthopedagogisch dagcentrum van stichting Odion wil een schoolse omgeving bieden aan kinderen die cognitief en sociaal deze uitdaging aankunnen.
  Het Onderwijs-zorg Arrangement in de vorm van de KanZklas biedt beide type kinderen de kans zich te ontwikkelen daar waar zij dit kunnen.
  De kinderen die in aanmerking komen voor de KanZklas hebben een complex kindbeeld. Dit wil zeggen dat er niet alleen rekening gehouden moet worden met de verschillende ontwikkelingsgebieden, maar ook met de zeer jonge ontwikkelingsleeftijd, de sensorische prikkelverwerking en het vaak moeilijk verstaanbaar gedrag. Door observaties en afstemming tussen onderwijs en zorg, proberen wij zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften en de cognitieve mogelijkheden. De kinderen zijn ingeschreven op school en zijn in die zin dus leerbaar. Echter de manier van onderwijs, zoals geboden in de overige groepen van Dynamica locatie Molenwerf, sluit niet aan bij de vraag van deze kinderen. De groepen zijn te groot, het tempo ligt te hoog, of er is een andere reden voor een stagnerende, of nog niet op gang komende ontwikkeling.
  De kinderen die vanuit Odion in aanmerking komen voor een KanZklas zijn de kinderen die cognitief in staat zijn school(voorbereidende) vaardigheden aan te leren, of zij beheersen deze al, maar zijn emotioneel niet voldoende stabiel of ontwikkeld, om de bij onderwijs horende zelfstandigheid, zelfredzaamheid en/of gedragscodes op te volgen.
  We zijn trots op deze samenwerking om zodoende het beste uit ieder kind te halen!