Data en locaties mr-vergaderingen

Hieronder vindt u de vergaderdata van de medezeggenschapsraad Dynamica voor schooljaar 2023-2024. Achter de data staat de locatie waar de vergaderingen zijn.
De aanvangstijd is elke keer om 19.30 uur.
De vergaderingen duren tot ongeveer 21.00 uur

Maandag 11 september 2023- Nieuwendamstra
Dinsdag    31 oktober 2023- Molenwer
Woensdag  13 december 2023- Nieuwendamstraat
Maandag    15 januari 2024- Molenwerf 
Donderdag  21 maart 2024 – Nieuwendamstraaat
Woensdag  22 mei 2024- Molenwerf
Maandag   17 juni  2024- Nieuwendamstraat
Dinsdag      9 juli  2024-  Molenwerf 

Alle ouders/verzorgers van Dynamica XL zijn van harte welkom.