Gezonde School

Binnen Dynamica XL vinden wij gezondheid heel belangrijk. 

Afspraken Gezond eten en drinken – Dynamica XL Tjotterlaan
Wij kunnen ons de Gezonde school noemen als Dynamica XL Tjotterlaan.
Tijdens het afgelopen schooljaar zijn wij al hard aan het werk gegaan om aan deze voorwaarden te voldoen. Zo hebben wij onder andere ‘Gruit’ (groenten en fruit) dagen geïntroduceerd. Wij zien dat leerlingen al veel groente en fruit van thuis meekrijgen en zijn daar super tevreden mee!
Ook is het drinken van water op verschillende manieren gestimuleerd via persoonlijke bidons die op school blijven.
Met de gezonde school willen wij dat de leerlingen zowel op het gebied van sport en bewegen en voeding bewust gezonde keuzes leren maken.
Door het voortzetten en aanmoedigen van de verschillende gezonde initiatieven verwachten wij aan het einde van het schooljaar 2022 het vignet Gezonde School voeding te behalen.

Wat is een Gezonde School?
Een Gezonde School werkt planmatig en integraal aan de gezondheid en gezonde leefstijl van leerlingen en leerkrachten.

Wat is de meerwaarde voor onze leerlingen:
Gezonde School draagt bij aan de gezondheid van kinderen, het welbevinden en de schoolprestaties. Het biedt ze een betere basis voor hun verdere ontwikkeling:

  • Kinderen die lekker in hun vel zitten, leren en werken beter.
  • Gezonde School draagt bij aan het versterken van de weerbaarheid van leerlingen. Leerlingen worden zich al vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van een gezonde keuze.
  • Het is makkelijker om jong een gezonde leefstijl aan te leren, dan op latere leeftijd een ongezonde leefstijl af te leren.
  • Lichamelijk actieve leerlingen scoren aantoonbaar betere leerresultaten dan hun minder fitte leeftijdsgenoten.
  • Gezonde school helpt de (gezondheids)verschillen tussen leerlingen te verkleinen.
  • Gezonder gedrag van leerlingen draagt bij aan betere sociale vaardigheden.