Met wie werken we samen?

Binnen ons team werken we samen met de volgende specialisten: schoolmaatschappelijk werk, orthopedagoge, jeugdarts en het Jeugdteam.
Met regelmaat is er multidisciplinair overleg (ondersteuningsteam) met onze specialisten, ouders/ verzorgers, zorgcoördinator en directie.

Ook is De proeftuin bij ons aanwezig op school. Dit is een samenwerking met Triversum, jeugdteam en school. Vanuit Triversum is er een GZ-psycholoog en een sociotherapeut (nog niet gerealiseerd) op de school aanwezig en vanuit het jeugdteam is er een medewerker aanwezig op school en er sluit een jeugdteammedewerker aan.
Wanneer een kind nieuw aangemeld wordt op school bekijkt de zorgcoördinator of er tijdens de intake gelijk een proeftuin medewerker kan aansluiten. Dit kan wenselijk zijn om de hulpvraag duidelijk te krijgen voor ouders en school. Vanuit de intake kunnen er vervolgstappen gezet worden.
Ook wanneer de hulp vanuit de hulpverlening die de ouders op dat moment hebben, stagneert kunnen we de proeftuin erbij betrekken om te kijken wie dit op zich kan nemen, om er voor te zorgen dat de hulp weer goed gaat verlopen en de hulp geboden kan worden aan ouders en kind.