Schooltijden

De deuren van de school gaan ’s morgens om 8.15 uur open.

De schooltijden zijn op alle dagen  van 8.30 tot 14.00 uur.

In de middagpauze eten alle kinderen in de klas onder begeleiding van de eigen leerkracht.

De kinderen gaan in de middagpauze dus niet naar huis.

Ook spelen de kinderen tussen de middag allemaal nog buiten onder toezicht van de pleinwacht.