Voor wie?

Wij zijn een school voor speciaal onderwijs (SO). Onze school biedt onderwijs, zorg en opvoeding aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar met ernstige problematiek in het gedrag en/ of psychiatrische stoornissen.
Daarnaast hebben wij een bovenbouw groep speciaal basisonderwijs (SBO) in huis. Het onderwijs aan deze leerlingen is vooral gericht op onderwijsondersteuning. Tenslotte een observatiegroep “Jonge Kind” voor leerlingen in de kleuterleeftijd.
Ons onderwijs is afgestemd op individuele leerlingen. Ons zorgaanbod is erop gericht leerlingen optimaal te laten profiteren van het onderwijs.