Maatwerk

Er wordt gewerkt in een rustig en overzichtelijk lokaal met zo min mogelijk prikkels.
De groepen zijn kleiner waardoor er ook meer rust is. In de klas wordt er gewerkt met verschillende niveaus, omdat we in kleine groepjes werken is er meer tijd om extra hulp en begeleiding te geven. De leerlingen krijgen hier meer zelfvertrouwen wat invloed heeft op de rust in de groep.
Kinderen die het nodig hebben om even uit een bepaalde situatie te stappen hebben de mogelijkheid naar een time-out plek te gaan om rustig te worden.
Om de rust te behouden worden de lessen gestructureerd en worden er preventieve maatregelen genomen om voor een positief klassenklimaat te zorgen. Er wordt rekening gehouden met de prikkelgevoeligheid van leerlingen en er zijn zowel interne als externe specialisten zoals het jeugdteam en schoolmaatschappelijk werk.
Naast wat er op school aan extra ondersteuning wordt geboden, werken we samen met verschillende hulpverleningsinstanties. Het streven is de onderwijsondersteuning en jeugdhulp zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en integraal te werken. Ook willen we hiermee de lasten van ouders verlichten en zorgen voor meer continuïteit in de begeleiding van de leerling.