Locatie obs de Gouw

SBO – groepen op obs De Gouw

Op obs De Gouw zijn twee SBO groepen die onder DXL locatie Sportstraat vallen. Dit is groep Pinguïn (3,4,5,6) en groep Octopus (6,7,8). Om meerder redenen is gekozen voor SBO groepen in een reguliere basisschool: leerlingen kunnen in  eigen woonomgeving naar school; ze hebben schoolvriendjes in de buurt; ze hoeven geen gebruik te maken van het leerlingvervoer;  broertje/zusje zitten op dezelfde school; ouders zijn meer betrokken zijn school, omdat ze de kinderen zelf kunnen brengen.

De groepen worden aangestuurd vanuit de Sportstraat. Dit betekent dat de Sportstraat net als voor alle andere leerlingen de administratie beheert en afhandelt. De directie ondertekent eventueel benodigde documenten (b.v. de TLV = toelaatbaarheidsverklaring).

Het proces van de SBO groepen op obs De Gouw wordt gemonitord en geëvalueerd door de leerkrachten, directie en zorgcoördinatoren van obs De Gouw en de Sportstraat en de orthopedagoog van de Sportstraat. Voor vragen over de ondersteuningsbehoeften worden de leerlingen ingebracht in het B.O.T. (breed ondersteuningsteam) op de Sportstraat.

De leerkrachten van de groepen nemen deel aan de groepsbesprekingen, teambijeenkomsten en studiedagen op de Sportstraat.

De leerkrachten nemen deel aan de briefing op obs De Gouw. Daarnaast wordt het dagelijkse werkproces voorbereid en geëvalueerd met het team op De Gouw. Er worden met name leerlingen geplaatst uit het postcodegebied 1500 t/m 1507 (Zaandam) en 1510, 1511 (Oostzaan) met specifieke onderwijskundige behoeften.

Het adres van obs De Gouw is: Noorderven 6, 1504 AL Zaandam.

https://www.google.com/maps/place/Openbare+Basisschool+(OBS)+de+Gouw/@52.4394835,4.840818,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5fd31960c72e9:0x96602aac897a2f17!8m2!3d52.4394803!4d4.8430067

De SBO groepen gebruiken een andere ingang dan de leerlingen van obs De Gouw.