Veiligheidsplan

Sinds 1 augustus 2015 is elke school verplicht aandacht aan sociale veiligheid te geven en dit te beschrijven in een veiligheidsplan.
Als u op de downloadknop drukt, vindt u het veiligheidsplan van de locatie Sportstraat.

Sociale veiligheid veronderstelt:

  • Aanwezigheid van een positief en veilig schoolklimaat als basis voor kunnen leren en werken op school.
  • Bevordering van positief en veilig gedrag van alle betrokkenen bij de school.
  • Bescherming ervaren tegen bedreigingen die veroorzaakt worden door het gedrag van personen in en om de school.
  • Bevorderen van weerbaarheid van leerlingen.
  • Psychische, sociale en fysieke veiligheid van leerlingen die niet door handelingen van andere personen mag worden aangetast. Doelen voor de school met plan:
  • Sociale veiligheid agenderen;
  • Beschrijving van wat de school vindt en doet en wil gaan doen;
  • Richting en houvast geven aan het handelen van alle betrokkenen;
  • Doorwerking in het totale schoolbeleid stimuleren;
  • Verantwoording afleggen over inspanningen van de school.