Aanmeldingsprocedure

Aanmelden van een leerling

De aanmelding op een school van Dynamica XL gaat net een beetje anders dan op een reguliere school. Voordat de school uw kind toelaat, moet bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Dit is een bewijs dat uw kind recht geeft op een plek in het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs.

Deze aanvraag gebeurt altijd door de huidige school of door bijvoorbeeld het (medisch) kinderdagverblijf in samenwerking met Dynamica XL. De ondersteuningsbehoeften van uw kind worden in kaart gebracht. Daar wordt u als ouder ook bij betrokken. Het samenwerkingsverband wordt geadviseerd door minstens twee deskundigen. Als de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven, wordt gekeken naar de dichtstbijzijnde passende school.

De huidige school of bijvoorbeeld het (medisch) kinderdagverblijf belt met de directeur van Dynamica XL of er plaats is op de betreffende Dynamica XL school. Als dit zo is, kan er een afspraak worden gemaakt voor een kennismaking en rondleiding op de school.

Als u vragen heeft over de aanmelding van uw kind op één van onze Dynamica XL scholen, belt u dan met de betreffende locatie.