Ouderbetrokkenheid

Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders!
Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school,
waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling).
Ouderbetrokkenheid beoogt slechts één ding: een betere wereld voor het kind/de leerling, de ouders en de school.
Om dit te bereiken hebben we elkaar nodig! De ouders zijn een waardevolle informatiebron voor de leerkrachten en de leerkrachten hebben waardevolle informatie  voor de ouders.
We doen dit door middel van kennismakingsgesprekken en verschillende gesprekken over de vorderingen van uw kind.