Leerplicht

In Nederland hebben we het recht op onderwijs goed geregeld, maar nog steeds zijn er jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan.
De eerste leerplichtwet (1900) is aangenomen om kinderen te beschermen tegen kinderarbeid. Kinderen moesten vroeger in de fabrieken en op het land werken. Het waren goedkope werkkrachten, maar daardoor konden ze natuurlijk niet naar school.
De ‘plicht’ in leerplicht was dus eigenlijk vooral op de ouders gericht: die kregen boetes als ze hun kinderen toch lieten werken en niet naar school stuurden.
Voor kinderen was de leerplichtwet in 1900 vooral een uiting van het feit dat zij het recht hadden om te leren.
De huidige leerplichtwet zegt dat kinderen vanaf hun vijfde tot en met hun zestiende jaar naar school moeten. De leerplicht wordt verlengd met de kwalificatieplicht tot de dag dat de leerling achttien jaar wordt. Deze kwalificatieplicht geldt alleen voor leerlingen die dan nog geen havo-, of minimaal mbo2-diploma hebben.

Hierbij de link naar het filmpje voor uitleg over de leerplicht: https://youtu.be/Z_UsKYCkNYI

Het aanvragen van verlof voor uw kind is aan strenge wettelijke regels gebonden. De directeur van de school is degene die verlof tot 10 dagen, binnen strenge regels, wel of niet toekent. Over een verlofaanvraag voor meer dan 10 dagen wordt door leerplicht beslist. De regels voor het toekennen van verlof staan vermeld in de verlofwijzer en met dit formulier kunt u het verlof aanvragen.