Met wie werken we samen?

Wij werken samen met de volgende specialisten binnen ons team: schoolmaatschappelijk werk, orthopedagoge, jeugdarts, Kentalis en jeugdteam. Met regelmaat is er een multidisciplinair overleg (ondersteuningsteam) met deze specialisten, ouders/ verzorgers, zorgcoördinator, leerkracht en directie.

Wij werken met (al dan niet vrij gevestigde) fysiotherapeuten en logopedisten in het schoolgebouw.

Voor meer informatie kunt u terecht in onze jaargids.