Maatwerk

Wij stemmen ons aanbod af op de mogelijkheden en het niveau van de leerling en hebben allerlei expertise beschikbaar om leerlingen een succesvolle onderwijscarrière te laten doorlopen. Onze kracht ligt in het methodisch en systematisch aansluiten op de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. Het ontwikkelingsperspectief is uitgangspunt voor het onderwijs aan iedere leerling (met doelstellingen op korte en lange termijn).

Bij ons wordt gewerkt in groepen met gemiddeld 16 leerlingen. Er wordt groepsdoorbroken werken op verschillende niveaus ingezet. We geven onderwijs en instructie op maat waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende en specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Daarnaast maken we gebruik van speciale ondersteunende leermiddelen zoals time-timers, gehoorbeschermers en individuele werkplekken