Gezonde School

Binnen het VSO vinden wij gezondheid heel belangrijk. Sinds een jaar zijn wij hard aan het werk om een tweetal vignetten van de Gezonde School te behalen. Het vignet “Bewegen en Sport” en het vignet “Voeding”. Dit doen wij in samenwerking met de GGD.

Als school moeten we aan een aantal voorwaarden voldoen. We zijn hard op weg om onze school gezonder te maken. Zo realiseren wij extra bewegingslessen naast de gymlessen die alle groepen al hebben. In de schoolkantine worden er gezonde lunches gemaakt. Daarnaast stimuleren we het nut van gezonde voeding en het waterdrinken binnen de school. Dit ook tijdens alle schoolbrede festiviteiten zoals de wintermarkt, kerstmaaltijd, paasmaaltijd etc.  
Tevens zijn wij in het bezit van twee vignetten en de Gezonde Schoolkantine Schaal.

Wat is een Gezonde School?
Een Gezonde School werkt planmatig en integraal aan de gezondheid en gezonde leefstijl van leerlingen en leerkrachten.

Wat is de Gezonde Schoolkantine?
Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines.
Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.

Meerwaarde voor leerlingen

Gezonde School draagt bij aan de gezondheid van kinderen, het welbevinden en de schoolprestaties. Het biedt ze een betere basis voor hun verdere ontwikkeling:

  • Kinderen die lekker in hun vel zitten, leren en werken beter.
  • Gezonde School draagt bij aan het versterken van de weerbaarheid van leerlingen. Leerlingen worden zich al vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van een gezonde keuze.
  • Het is makkelijker om jong een gezonde leefstijl aan te leren, dan op latere leeftijd een ongezonde leefstijl af te leren.
  • Lichamelijk actieve leerlingen scoren aantoonbaar betere leerresultaten dan hun minder fitte leeftijdsgenoten.
  • Gezonde school helpt de (gezondheids)verschillen tussen leerlingen te verkleinen.
  • Gezonder gedrag van leerlingen draagt bij aan betere sociale vaardigheden.