Met wie werken we samen?

Binnen het VSO hebben wij de volgende specialisten in ons team:

  • een orthopedagoog;
  • een zorg-/ uitstroom co√∂rdinator;
  • schoolmaatschappelijk werker;
  • een jeugdarts;
  • en een lid van het jeugdteam.

Met regelmaat is er een multidisciplinair overleg (Breed Ondersteunings Team) met deze specialisten, ouders of verzorgers, leerkracht en directie.
Wij werken samen met zorginstellingen zoals Odion, de Prinsenstichting, Zodiak, de Bascule, de Regenboog, Unalzorg, Landzijde, Leerplicht en het VO samenwerkingsverband (andere VO scholen in Zaanstreek Waterland en de commissie voor toeleiding en advies).
Daarnaast hebben wij veel contacten binnen de verschillende wijkteams en jeugdteams.

Ook het stagebureau en de zorg-/ uitstroom coördinator hebben een breed netwerk. Er zijn regelmatig contacten met het UWV, het jongerenloket, de gemeente, vele stagebedrijven, Werkom, Odibaan etc.
In de school werken wij samen met de revalidatieafdeling van het ZMC. Binnen de school zijn er mogelijkheden voor logopedie, ergotherapie en fysiotherapie.

Voor meer informatie kunt u terecht in onze jaargids.