Klachtenregeling

Zaan Primair hecht veel belang aan een goed contact tussen school en ouders.
Maar… overal gaan wel eens dingen mis of ontstaan misverstanden.

Mocht u het op bepaalde punten niet eens zijn of een klacht hebben over de gang van zaken op school, neem dan in eerste instantie contact op met de groepsleerkracht van uw kind of met de directeur van de school.