Interne contactpersonen

 2022 – 2023

Op iedere school die valt onder de Stichting Openbaar Onderwijs Zaan Primair zijn één of twee interne contactpersonen aangesteld bij wie alle betrokkenen van de school (leerlingen, ouders, personeel, vrijwilligers) terecht kunnen met vragen of klachten van welke aard dan ook. Als iemand om bepaalde redenen niet met een klacht naar de leerkracht, de intern begeleider of de directie kan gaan, kan diegene terecht bij de contactpersoon (voorheen vertrouwenspersoon). De contactpersoon is niet degene die een eventuele klacht in behandeling neemt, maar zoekt samen met de melder een weg om de problematiek bespreekbaar te maken.

Voor de locatie Nieuwendam is Petra Six de Interne Contactpersoon. U kunt haar bereiken via: p.six@zaanprimair.nl