Interne contactpersonen

 2022 – 2023

Op iedere school die valt onder de Stichting Openbaar Onderwijs Zaan Primair zijn één of twee interne contactpersonen aangesteld bij wie de leerlingen en ouders terecht kunnen met vragen of klachten. Als iemand om bepaalde redenen niet met een klacht naar de leerkracht, de intern begeleider of de directie kan gaan, kan diegene terecht bij de contactpersoon. De contactpersoon is niet degene die een eventuele klacht in behandeling neemt, maar is de eerste schakel bij een klacht en verwijst door naar de juiste persoon. 

Voor de locatie Nieuwendamstraat is Petra Six de Interne Contactpersoon. U kunt haar bereiken via: p.six@zaanprimair.nl