Schoolpopulatie

 In de schoolpopulatie vindt u o.a.:

– In getallen en omschrijvingen welk type leerlingen onze school bezoeken;
– De ontwikkelingsperspectieven die we voor onze leerlingen hebben vastgesteld;
– Wat de uitstroombestemmingen van de schoolverlaters zijn;
– Welke knelpunten ervaren we en welke trend er te zien is.