Sport en Bewegen en voeding

Sport en Bewegen en Voeding

De afgelopen jaren hebben wij gewerkt aan het behalen van de twee gezonde school vignetten; het vignet voeding en sport en bewegen. Dit is ons gelukt!
Als school willen wij gezonde voeding en sport en bewegen stimuleren als onderdeel van een actieve en gezonde leefstijl. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen dan lekkerder in hun vel zitten en dus beter leren en werken. Een  gezonde leefstijl draagt ook bij aan het versterken van de weerbaarheid van leerlingen. Lichamelijk actieve leerlingen scoren beter en voelen zich beter. 

Als school stimuleren wij deze gezonde leefstijl op verschillende manieren. Er is een gezonde schoolkantine, de leerlingen krijgen drie keer in de week schoolfruit en er worden verschillende projecten aangeboden waarbij bewegen en voeding centraal staan. Naast de gymlessen worden er ook andere sportmodules aangeboden waaraan alle leerlingen kunnen deelnemen. Bijvoorbeeld dans- of kickbokslessen maar ook de RABO-AZ Foodtour.

Als er vragen zijn over voedingsgewoonten en gewicht kan er doorverwezen worden naar JOGG-Zaanstad. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht en is een aanpak in de wijk die zorgt voor een daling van het aantal jongeren met overgewicht.

www.jogg.zaanstad.nl  
Daarnaast is de jeugdarts vanuit GGD Zaanstreek Waterland, als vast lid van het ondersteuningsteam, betrokken bij de school.