Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) vindt u de wijze waarop de ondersteuning voor onze leerlingen is georganiseerd. Wat zetten wij in als basisaanbod en wat bieden wij aan extra ondersteuning voor de leerlingen die dit nodig hebben. Uitgangspunt is om zo een passend aanbod  te organiseren met alle scholen van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs in de Zaanstreek (SVZ).