Tevredenheidsonderzoeken

Om de twee jaar wordt onder de ouders, leerlingen en personeel een tevredenheidsonderzoek gehouden. Aan de hand van deze onderzoeken kunnen we ons onderwijs waar nodig aanpassen en verbeteren.
Hieronder vindt u de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken gehouden in 2017 en 2019 op de locatie Nieuwendamstraat.