Voor wie?

Wij verzorgen onderwijs voor leerlingen van 12 t/m 18/19 jaar met een extra ondersteuningsbehoefte welke een reguliere school niet kan bieden.
Het leerstofaanbod is gericht op de verstandelijke, emotionele en creatieve ontwikkeling.
Onze kracht ligt in onze expertise, onze positieve aanpak en in het zoeken naar alle mogelijkheden, om elk kind tot ontwikkeling te brengen.