Maatwerk

Ons onderwijs stemmen we af op de individuele behoeften en mogelijkheden van de leerling.

Binnen de school hebben we onder– en bovenbouw groepen. De onderbouw is in principe voor leerlingen van 12 t/m 15 jaar en de bovenbouw  is voor de 15+ leerlingen. Voor sommige groepen is het geen probleem als er onder– en bovenbouwleerlingen bij elkaar zitten. Bij de indeling van de groepen kijken we vooral naar welke combinaties mogelijk zijn, welk aanbod er nodig is en welke ondersteuningsbehoeften de leerlingen hebben.

Binnen het VSO hebben we een breed aanbod. De vakken Nederlands en rekenen komen dagelijks aan bod. Ook Engels en wereldoriëntatie zijn vakken die gegeven worden. We passen het aanbod aan, aan wat de leerlingen nodig hebben en waar hun mogelijkheden liggen.

De leerlingen werken individueel, in een klein groepje of samen met de hele klas aan de verschillende opdrachten. We besteden veel tijd aan de sociale vakken en het ontwikkelen van de zelfstandig– en zelfredzaamheid.

Hoe ouder de leerling wordt hoe meer de nadruk komt te liggen op het verwerven van arbeidsvaardigheden. Deze vaardigheden oefenen we in de vorm van ATC’s, arbeidstrainingscentra. De vakken ‘werken in de keuken’, ‘werken in het groen’, ’werken met techniek’, ‘werken in de winkel’ en ‘schoonmaak’ zijn hier speciaal voor ingericht.  De leerlingen krijgen hierbij les van een vakdocent.

Er zijn leerlingen/groepen die het erg moeilijk vinden om het vak buiten de eigen groep te volgen. Bij deze groepen geeft de eigen leerkracht het praktische vak zelf.

Er zijn enkele groepen die klussen buiten de school doen. Zo gaan ze naar de kinderboerderij om te werken, halen ze oude kranten op en hebben ze een krantenwijk.

We belonen de leerlingen graag als dingen goed gaan. Zo zijn wij er ook van overtuigd dat het werken voor een certificaat de leerlingen stimuleert. Bij de praktische vakken zijn er speciale examenprogramma’s, waar de leerlingen tijdens het werken in de ATC’s aan werken. Maar ook praktische vakken in de onderbouwgroepen worden afgerond met een schoolcertificaat.
In enkele bovenbouwgroepen werken de leerlingen aan een programma, waarbij ze bij Nederlands en rekenen toewerken naar een IVIO examen. Dit is een landelijk vastgesteld examenprogramma.

Binnen de school hebben we twee Teacch groepen. Teacch betekent Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children. Dit is een manier om leerlingen met autisme te begeleiden binnen de school. We richten ons op de individuele vaardigheden, interesses en behoeften van de leerling met autisme om zo de ontwikkeling te stimuleren en indien nodig, niet gewenst gedrag te verminderen. In deze groepen zitten maximaal 9 leerlingen en staan er dagelijks 2 groepskrachten in de groep.
Ook het groepslokaal is zo ingericht dat externe prikkels zoveel mogelijk gereduceerd worden.