Werken aan de toekomst

Voor elke leerling is door de commissie van begeleiding een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Dit perspectief geeft richting aan ons onderwijs en de verwachtingen voor de toekomst van uw kind.

In de onderbouw (12-14 jaar) zijn we gericht op ontwikkeling van alle schoolse vaardigheden (op cognitief, sociaal gebied en op het gebied van de zelfredzaamheid). Daarnaast bieden we veel praktische vakken aan als oriëntatie. Leerlingen maken kennis met verschillende arbeidsvaardigheden.

In de middenbouw (15/16 jaar) ligt de nadruk op de ontwikkeling van arbeidsvaardigheden en het onderhouden van alle geleerde vaardigheden. De nadruk komt te liggen op de uitstroombestemming. We bieden steeds meer externe oriëntatie programma’s aan op het gebied stage en werk of dagbesteding. Dit doen we in samenwerking met o.a. de gemeente, Odion en Werkom.

In de bovenbouw (16 jaar en ouder) werken we voornamelijk aan praktische vaardigheden richting uitstroom aan de hand van het gestelde ontwikkelingsperspectief. Er is een passend aanbod voor alle leerlingen in alle leerroutes (dagbesteding, beschut werk, arbeid en vervolgonderwijs). Bij de diverse praktische vakken is het behalen van (deel) certificaten mogelijk (denk aan: horeca, schoonmaak, barista).

Binnen de school bieden we werkervaringsplekken aan om te leren werken. Buiten de school doen leerlingen stage-ervaring op. Zodra de leerling 15 jaar is, kijken we samen met de leerling en u als ouder, waar de interesses en de mogelijkheden liggen.

Zodra de leerling 16 jaar is zetten we in op het extern stagelopen. De school heeft een breed netwerk en veel stageplekken in zijn bestand. Er zijn stageplekken binnen de dagbesteding, beschut werk en binnen het vrije bedrijf. De stageplekken worden aan de hand van het uitstroomperspectief op maat gezocht.

· Arbeidsmatige dagbestedingsplekken zijn leer-werkplekken die georganiseerd worden vanuit de
  dagbesteding;

· Beschutte werkplekken zoeken wij als school samen met de gemeente;

· Stageplekken binnen het vrije bedrijf worden op maat gezocht;

Het aantal stagedagen wordt, zodra de leerling richting de uitstroom gaat, opgebouwd. In sommige gevallen kiezen we er samen met de ouders voor om de leerling geen stage te laten lopen, maar om direct over te stappen naar ‘de werkplek’.

Alle leerlingen die stagelopen worden begeleid vanuit ons stagebureau. Wij vinden het als school heel belangrijk dat ook ouders worden meegenomen in het hele proces van stagelopen en uitstromen. We geven voorlichting en kunnen ondersteunen bij de verschillende aanvragen die nodig zijn.

Voor vragen of meer informatie rondom stage & uitstroom kunt u contact opnemen met het stagebureau;
Niels Schulte: n.schulte@zaanprimair.nl
Petra Six: p.six@zaanprimair.nl