Smaaklessen

Gezonde school 2019-2020

Afgelopen jaar hebben we veel aandacht besteed aan ‘gezonde voeding en bewegen’. Zo hebben we de ‘gezonde schoolkantine’ maar ook een waterdrinkdag en veel extra beweegactiviteiten. Dit is terug te vinden op de site en in de jaargids van 2019-2020.

Ook in schooljaar 2019-2020 blijven we gezonde voeding en bewegen promoten en proberen we leerlingen bewust te maken van ‘gezonde keuzes’.  Het water drinken op school, wordt na het succes van afgelopen jaar,  uitgebreid van één naar twee dagen (de woensdag en de donderdag).

Ook komend schooljaar worden er tal van extra ‘beweegactiviteiten’ georganiseerd.

Enkele voetbaltoernooien en sportdagen zijn al terug te vinden in de ouderkalender. Er zullen ook nog diverse clinics georganiseerd gaan worden binnen schooltijd waardoor de leerlingen kennis maken met verschillende sporten. Afgelopen schooljaar hebben we o.a. extra  gedanst en geroeid.

Het KWT (kwaliteitsteam gezond gedrag) werkt komend jaar o.a. met het item ‘Hoe voedselvaardig zijn wij?’

Hiervoor maken zij gebruik van de lessenserie ‘Smaaklessen’. Dit is het eerste landelijke programma over voeding.

Door Smaaklessen krijgen de leerlingen flink wat kennis over eten én ervaring met gezond en duurzaam kiezen.  Door te proeven, voelen, horen, ruiken en kijken, verkennen de leerlingen hun eten. De nieuwsgierigheid en interesse van de leerlingen naar gezond en duurzaam eten wordt opgewekt. Weten waar je eten vandaan komt helpt om bewuste keuzes te maken.

De smaaklessen wordt ondersteund door het Voedingscentrum en wordt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu erkent als effectieve interventie.

De smaaklessen worden geïntroduceerd in periode 2 – tussen de herfst en kerstvakantie en worden nogmaals herhaald in periode 4 – tussen de voorjaarsvakantie en meivakantie.

Dit ook in het kader van verschillende seizoenen en dus verschillende groenten, fruitsoorten e.d.  Ouders en leerlingen ontvangen hier te zijner tijd meer informatie over.