Noordsterweg

 

Onze school verzorgt gespecialiseerd onderwijs en speciaal basisonderwijs. Al onze leerlingen kennen uitdagingen op het gebied van het gedrag en/of het leren. Om die reden zijn de groepen kleiner dan op een reguliere school en werken er allerlei specialisten op het gebied van leren en gedrag. Ook werken we samen met allerlei externe hulpverleningsinstellingen. We stellen voor alle leerlingen individuele ontwikkelperspectieven op en proberen ze zo goed mogelijk voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Ons enthousiaste, gemotiveerde en deskundige schoolteam probeert dagelijks het allerbeste uit zichzelf en anderen te halen. Bij ons krijgt iedere leerling elke dag weer nieuwe kansen!

Veiligheid

Het organiseren van een school waarin iedereen zich veilig voelt, behoort tot een van onze kernactiviteiten. Alleen als je je veilig voelt, kun je goed presteren. Dat geldt niet alleen voor de leerlingen maar ook voor alle personeelsleden. We besteden dan ook veel aandacht aan de manier waarop iedereen zich zodanig gedraagt dat anderen zich veilig voelen.

Respect

We proberen een inclusieve school te zijn, waar voor iedere leerling en ieder personeelslid een plaats is. Je mag bij ons zijn wie je bent en we hebben respect voor andersdenkenden. Bij respect gaat het om het respect dat je voor jezelf hebt, maar ook voor andere mensen en de omgeving waarin je leeft en werkt. We keuren ongewenst gedrag af, maar behouden altijd respect voor de persoon.

Verantwoordelijkheid

Bewust zijn van jezelf en bewust zijn van het effect dat je hebt op anderen, is iets wat je moet leren. Het is noodzakelijk dat iedereen dat leert, want pas dan begrijp je dat je verantwoordelijk bent voor je eigen gedrag. Op onze school is veel aandacht voor deze sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat doen we apart met individuele kinderen, maar ook veel in de groep.