Passend onderwijs en satellietgroepen

In 2014 is passend onderwijs ingevoerd. Het idee daarbij was dat de reguliere basisscholen veel meer in staat zouden moeten zijn om leerlingen zo goed te begeleiden dat ze veel minder snel  doorverwezen zouden worden naar het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. De eerste jaren na 2014 volgde inderdaad een snelle daling van het aantal doorverwijzingen, maar de laatste jaren is in het SBO en SO een lichte stijging te zien. Om het groeiend aantal leerlingen op te kunnen vangen is ruimte nodig die we niet hebben. Ons gebouw zit vol. Enkele jaren geleden hebben we in een ander deel van de streek een reguliere school gevonden waar we met twee SBO-groepen gehuisvest konden worden. Deze twee ‘satelliet-groepen’ werken goed samen met de reguliere school. Een groot voordeel van deze constructie is de thuisnabijheid. Vrijwel alle leerlingen wonen in de buurt van de satelliet en kunnen zelfstandig naar school reizen. Die thuisnabijheid willen we ook realiseren op een plek in het midden van de streek. Op deze manier bestrijken we niet alleen de hele stad, maar dragen we ook bij aan een van de  doelen van passend onderwijs: hoe dichter bij huis, hoe beter!