Ouderbetrokkenheid

De relatie met de ouders van onze leerlingen is van groot belang. Al onze leerlingen kennen uitdagingen op het gebied van gedrag en/of leren. Het effect van onze interventies werkt alleen als dat samen gebeurt met de ouders. Hoe sterker die relatie is, hoe meer de leerlingen daarvan profiteren. Om die reden organiseren we een uitgebreide intake met de ouders van nieuwe leerlingen en nodigen we de ouders altijd uit als we hun kind bespreken in ons ‘ondersteuningsteam’. In dit team werken de leerkracht, directie, zorgcoördinatoren, orthopedagogen en gedragsspecialisten intensief samen. Ook nemen externe partners vanuit de proeftuin of het gemeentelijke jeugdteam deel aan het ondersteuningsteam. Samen met de ouders proberen we vanuit verschillende perspectieven het best denkbare ontwikkelplan te ontwerpen. Ook worden de ouders tussentijds op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind. Dat gebeurt meestal via individuele contacten, maar ook door de uitgave van een halfjaarlijks rapport.