Tevredenheidsonderzoek

Elke twee jaar voeren de scholen van Zaan Primair een tevredenheidsonderzoek uit onder ouders, leerlingen en personeel. De algehele tevredenheid over onze school is positief en we kunnen trots zijn op de resultaten. Op onze SBO-afdeling zijn er wel enkele uitdagingen als het gaat om de tevredenheid van ouders en de ervaren werkbelasting van het personeel. Voor een langere periode is de school gesloten geweest vanwege Corona. Dit heeft ertoe geleid dat de afstand tussen school en ouders ongewenst groter is geworden. Momenteel werken we er hard aan om weer op het oude, hoge niveau van oudertevredenheid te komen. De werkbelasting van het personeel blijft een punt van zorg. Dit onderwerp scoort al jaren relatief laag, maar in het laatste onderzoek is dat echt wel door de ondergrens gezakt. Door de administratieve belasting te verlagen en meer faciliteiten te creëren voor een meer ontspannen werkdag, hopen we de scores in de komende jaren weer omhoog te krijgen. Dat zal niet meevallen, want een van de werkdrukverhogende aspecten is het  lerarentekort. Ook op onze school zijn enkele vacatures onvervuld en moeten we met minder handen meer werkzaamheden verrichten.

Op de SO-afdeling is de laatste jaren hard gewerkt aan meer structuur in de organisatie en vooral meer duidelijkheid. Het grensoverschrijdende gedrag van leerlingen heeft een grote impact gehad. Duidelijker afspraken, consequent handelen en vergroting van de expertise van het personeel op het gebied van gedrag, hebben inmiddels zijn vruchten afgeworpen en heeft een minder negatief effect op de school. Nu er meer rust in die afdeling is gekomen, komt er meer aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. Dat thema scoort lager op de tevredenheidsschaal dan we zouden willen. We werken dan ook hard aan het verbeteren van die kwaliteit. Ouders en leerlingen zijn in het algemeen erg tevreden. Er is dan ook geen noodzaak om daar specifieke maatregelen voor te treffen.