Dienstencentrum

Een belangrijke adviserende partner binnen Zaan Primair is het Dienstencentrum. Bij het DC kunnen we een beroep doen op de expertise van de schoolmaatschappelijk werker, de vakspecialisten en de gedragsdeskundigen. Sommige situaties zijn zo complex dat we extra hulp nodig hebben. Door middel van gesprekken, observaties of onderzoeken kunnen de specialisten van het DC ons meer en beter inzicht geven in de manier waarop we het best kunnen omgaan met complexe vragen die sommige leerlingen hebben. Het Dienstencentrum is in hetzelfde gebouw gevestigd als onze school. De nabijheid is dan ook zo groot dat het makkelijk is om bij ze aan te kloppen.