Voor- en naschoolse opvang

Waar onze leerlingen voorheen werden opgevangen op andere locaties, start onze opvangpartner Babino met één groep op de Noordsterweg. Dit is een ideale situatie, waarbij leerlingen rechtstreeks vanuit school naar het opvanglokaal kunnen gaan. Met Babino werken we intensief samen. We hebben gekozen voor een gezamenlijke gedragsaanpak, voeren regelmatig voortgangsgesprekken over de leerlingen en delen enkele studiemomenten in het schooljaar. Als de ouders hun kind willen opgeven voor de naschoolse opvang kan contact worden opgenomen met Babino; telefoonnummer 075-2020389. Op de website van Babino (www.babino.nl) staat meer informatie.

Op de Noordsterweg kan geen gebruik worden gemaakt van voorschoolse opvang.