Logopedie Praatmaat groep

Het onderwijs aan onze leerlingen kan complex zijn. Er is altijd sprake van maatwerk en soms betekent dit dat we extra hulp nodig hebben in het begeleiden van onze leerlingen. Het komt ook voor dat ouders hulp nodig hebben. Op het gebied van logopedie werken wij samen met de Praatmaat groep

Op onze afdeling SBO werkt Femke als ‘onze’ logopediste van de Praatmaat Groep. Deze groep is een landelijk werkende organisatie die logopedie verzorgt in vele tientallen regio’s in ons land. Logopedie heeft als doel het verbeteren of vergemakkelijken van communicatie. De logopedist kan helpen bij problemen op het gebied van spraak, taal, slikken, stem en/of gehoor. In vrijwel alle gevallen worden de kosten voor logopedie vergoed door de zorgverzekeraar.