Meedoen Zaanstad

Meedoen Zaanstad maakt mogelijk dat kinderen uit gezinnen met lage inkomens kunnen sporten of deelnemen aan culturele activiteiten. Daarnaast ontvangt u een geldbedrag voor schoolkosten. Via de webshop Meedoen Zaanstad bestelt u een sport- of een cultuuractiviteit voor een jaar. De vergoedingen worden vanuit de webshop rechtstreeks overgemaakt naar de vereniging of instelling. Meedoen Zaanstad is een samenwerking van de gemeente Zaanstad, Jeugdcultuurfonds (JCF), Jeugdsportfonds (JSF) en de Zaanse sport- en cultuurorganisaties.

Wat is Meedoen Zaanstad (MZ)?
Meedoen Zaanstad is een onderdeel van het minimabeleid van Zaanstad. Deze regeling is bestemd voor schoolgaande kinderen tot 18 jaar, die basisonderwijs of voorgezet onderwijs volgen. Toekenning voor kinderen boven de 18 jaar is mogelijk wanneer zij wél onderwijs volgen maar géén startkwalificatie hebben (een havo, vwo of mbo-2 diploma).

Meedoen Zaanstad heeft twee onderdelen:
1.Een tegemoetkoming voor allerlei kosten die samenhangen met het hebben van een schoolgaand kind. Bijvoorbeeld de kosten van het schoolfonds, een abonnement, zakgeld voor schoolreisje enzovoort. U ontvangt een geldbedrag.
2.Meedoen Zaanstad. Uw kinderen kunnen een jaar lang gratis sporten of deelnemen aan culturele activiteiten.

Hoe vraagt u deze vergoedingen aan?
Veel inwoners die een minimuminkomen hebben zijn bekend bij de gemeente en ontvangen een aanvraagformulier. Heeft u het aanvraagformulier niet ontvangen? Dit kunt u vinden via onderstaande website van Meedoen Zaanstad. Uw kind kan aan één sport of aan één culturele activiteit meedoen. Een uitzondering is A-diplomazwemmen.

Let op: aanvragen voor Meedoen Zaanstad 2022 dienen bij voorkeur voor 1-11-2022 te worden aangevraagd. Aanvragen die na deze datum binnenkomen, kunnen niet altijd voor 1-1-2023 worden toegekend. Hierdoor kan het zijn dat u uw tegoed in de webshop voor een activiteit niet meer kunt gebruiken. Uw keuze in de webshop kunt u namelijk tot 31-12-2022 doen.

Website Meedoen Zaanstad