Proeftuin

In schooljaar 2023-2024 kan er geen gebruik worden gemaakt van de proeftuin. 

De Proeftuin is een samenwerking met Triversum, het jeugdteam en school. Vanuit Triversum is er een GZ-psycholoog en een sociotherapeut op de school aanwezig en vanuit het jeugdteam is er een medewerker aanwezig op school en er sluit een jeugdteammedewerker aan. Wanneer een kind nieuw aangemeld wordt op school, bekijkt de zorgcoördinator of er tijdens de intake gelijk een proeftuin medewerker kan aansluiten. Dit kan wenselijk zijn om de hulpvraag duidelijk te krijgen voor ouders en school. Vanuit de intake kunnen er vervolgstappen gezet worden. Ook wanneer de hulp vanuit de hulpverlening die de ouders op dat moment hebben stagneert, kunnen we de proeftuin erbij betrekken om te kijken wie dit op zich kan nemen, om ervoor te zorgen dat de hulp weer goed gaat verlopen en de hulp geboden kan worden aan ouders en kind. Hierin speelt het jeugdteam vaak een duidelijke rol.

Proeftuin Speciaal Onderwijs: Voor de afdeling SO is een ondersteuningsteam ingericht waaraan verschillende externe organisaties deelnemen. Om te beginnen is dat het Jeugdteam. Dat doen ze niet alleen door mee te denken over allerlei onderwijs- en opvoedingsvraagstukken, maar ook door concrete hulp te geven aan onze leerlingen. Hierbij kan gedacht worden aan allerlei sociaal-emotionele trainingsprogramma’s of hulp bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Daarnaast zit ook via Triversum een schoolpsycholoog in onze proeftuin. Zij kan ons helpen bij het zoeken naar oplossingen in hele complexe onderwijs- en opvoedingssituaties. De subsidie voor de proeftuin is toegekend door de gemeente Zaanstad.

‘Proeftuin Speciaal Basisonderwijs’: Voor onze afdeling speciaal basisonderwijs is niet echt een officiële proeftuin toegekend, maar er is wel subsidie van Zaanstad toegekend voor uitbreiding van ons aanbod. Iris is medewerker bij Altra en voert bij ons zgn. ATOS-programma’s uit. ATOS staat voor Ambulante hulp Thuis en Op School. Ze zorgt voor een intensieve verbinding tussen de school, het gezin en andere betrokkenen binnen het netwerk. Samen met alle relevante partijen formuleert Iris doelen op het gebied van de opvoeding, het gedrag of schoolse vaardigheden. Op school verzorgt ze allerlei trainingen op het gebied van zelfbeeld en sociale vaardigheden.